np. nazwa organizacji Kod pocztowy albo adres

Miesięczne archiwum Sierpień, 2015

Brak logotypu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W V EDYCJI KONKURSU MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

ROZPOCZĘCIE II ETAPU KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO PŁOCK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE M. PŁOCKA NA 2016 ROK”

Szanowni Państwo, rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Programu współpracy […]

 
Dodaj do ulubionych