Szanowni Państwo,

jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Potencjał – Działanie – Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” jest dokonanie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Dlatego też, serdecznie zapraszam do udziału w badaniu, którego celem jest:
1) ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz
2) identyfikacja barier, które utrudniają rozwój naszych relacji.
Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen. Proszę zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.

Z góry dziękuję za Państwa udział w badaniu i serdecznie pozdrawiam,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka
ds. Organizacji Pozarządowych

Link do ankiety: tutaj