np. nazwa organizacji Kod pocztowy albo adres

Aktualności

Brak logotypu

Nabór wniosków w ramach nowych edycji konkursu grantowego !!!

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs grantowy dla organizacji […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU WSPÓŁPRACY GMINY-MIASTO PŁOCK I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA LATA 2016 – 2020

W dniu 10 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Płocka rozpoczyna […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W V EDYCJI KONKURSU MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

ROZPOCZĘCIE II ETAPU KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO PŁOCK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE M. PŁOCKA NA 2016 ROK”

Szanowni Państwo, rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Programu współpracy […]

 
Dodaj do ulubionych
Brak logotypu

Europejskie Spotkanie Młodzieży 20–21 maja 2016 r. Parlament Europejski w Strasburgu

Co to jest EYE? EYE 2016 – Europejskie Spotkanie Młodzieży […]

 
Dodaj do ulubionych