Milo nam poinformować, iż nasze Stowarzyszenie wraz z Event Time Promo (organizatorem Polish Hip-Hop Festival) rozpoczyna akcję charytatywną na rzecz wychowanków domów dziecka pn. „Daj piątaka dla dzieciaka”.

Akcja ta ma na celu zebranie jak największej kwoty pieniędzy, które zostaną przekazane bezpośrednio na konto jednego, czy też kilku wybranych domów dziecka, bądź posłużą na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla wybranych placówek.

Finał akcji zaplanowany jest na 1 sierpnia 2015 roku, podczas drugiego dnia Polish Hip-Hop Festival Płock 2015.

Zbiórka pieniędzy odbywać się będzie przez wpłaty bezpośrednie na specjalnie utworzone w tym celu konto oraz poprzez inne zbiórki prowadzone w trakcie imprez organizowanych na terenie miasta Płocka. Całość uzbieranej kwoty zostanie przekazana na przedmiotowy cel.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Płocka.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia: +48 784 060 234 (Tomasz Marzec).

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek pomocniczy Stowarzyszenia:

Nazwa: Stowarzyszenie Innovacja
Nr rachunku: 95 1140 2004 0000 3402 7561 0086
Tytuł: Daj piataka dla dzieciaka

Numer zbiórki publicznej pod jakim prowadzona jest akcja: 2015/1143/OR

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://innovacja.pl/?p=200