Teleturniej „1 z 12” w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku

Realizowany jest w okresie od 4 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r

Teleturniej „1 z 12” w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku w całości sfinansowany jest  ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Płock,  w ramach realizacji  przez Stowarzyszenie zadania publicznego  z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych”

 

Zadaniem teleturnieju jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku, a następnie bezpośrednia praca z nimi, wspieranie ich specyficznych predyspozycji i potrzeb.

W pierwszym etapie – eliminacjach do teleturnieju udział wzięli wszyscy  uczniowie z klas I-III. Następnie po przeprowadzeniu  eliminacji na poszczególnych poziomach zostało wyłonionych najzdolniejszych 12 uczniów z poziomu klas I, II, III- razem 36 uczniów. Z tymi grupami jest przeprowadzany cykl 60 godzin dydaktycznych na każdym poziomie (3 nauczycieli po 60 godz. z 12 osobowymi grupami).

W listopadzie kończą się zajęcia dydaktyczne i rozpoczyna się kolejny etap Teleturnieju „ 1 z 12”

 07.11.2013r. godz 9:00 – 12 uczniów z każdego poziomu odpowiadało na 30 pytań (każda dobra odpowiedź to 1 punkt). Spośród 12 uczniów – trzech przecszło do dalszego etapu.

15.11.2013r. godz.10:00 – 3 uczniów z danego poziomu będzie rywalizowało między sobą odpowiadając na 30 kolejnych pytań o większym stopniu trudności.

Tytuł laureata Teleturnieju „1 z 12”  na danym poziomie klas zdobędzie ten uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów.

-22.11.2013r.- wszyscy  uczestnicy  Teleturnieju „1 z 12”(36 osób) pojadą na wycieczkę do TVP w Warszawie.

Jak się zapisać

Kliknij na poniższy link, aby przejść na naszą stronę WWW. Wystarczy wpisać swoje danę. Zarejestruj się teraz