rotator-miniatura-domyslna

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami dla…”.

W czasie spotkania przedstawione  zostaną ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na trzecie spotkania zapraszamy Organizacje Pozarządowe planujące aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020.

„Środa z Funduszami dla Organizacji Pozarządowych”

3 grudnia 2014 r. w godz. 12:00-15.15

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu od 21 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

Więcej informacji udziela Biuro MJWPU w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock  tel: 024 262 23 74  e-mail:punkt_plock@mazowia.eu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu od 21 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

Zapisz się