wersja_pelnokolorowa v9 bez WM

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały juz rozstrzygnięte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, szczegółowe informacje oraz treść zarządzeń znajdą Państwo tutaj

Jednocześnie informujemy, że nadal trwają prace komisji konkursowych z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, jak równiez z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.