np. nazwa organizacji Kod pocztowy albo adres

Nie znalazłeś swojej organizacji w bazie danych? Chcesz zaktualizować podane informacje ? Wypełnij druk ankiety dla organizacji i prześlij go do nas na adres bartosz.forysiak@plock.eu

Formularz o wynajem sali konferencyjnej/terapeutycznej w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych do ściągnięcia

Przeczytaj także: Zasady korzystania z lokali w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego do ściągnięcia

Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a („Mały Grant”) – do ściągnięcia

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wersji (pdf) do ściągnięcia

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego dla programu Open Office: do ściągnięcia

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego dla programu Microsoft Word: do ściągnięcia

Logotyp sfinansowano dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Płocka

herb_sfinansowano

herb_dofinansowano

Wzór ramowego opisu faktur do ściągnięcia

Wzór oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Gminy Miasto Płock do ściągnięcia

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – do ściągnięcia

Wzór upoważnienia – ochrona danych osobowych –oświadczenie

Wzór korekty kosztorysu realizacji zadania publicznego do ściągnięcia

Wzór korekty harmonogramu realizacji zadania pubicznego do ściągnięcia

Wzór umowy wolontariackiej do ściągnięcia