Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 378/2015 z dnia 2 marca 2015 roku ogłosił VIII edycję konkursu „Godni Naśladowania”, który skierowany jest do środowiska płockich organizacji pozarządowych.
Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2014 roku w trzech kategoriach:

– Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki i edukacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Konkurs przeznaczony jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej, jak również  sami zainteresowani.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 marca 2015 roku w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, przy ul. Misjonarskiej 22, pokój numer 10, 12  lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania”.
Zachęcamy wszystkich Państwa do zgłoszenia w konkursie.

Do pobrania: