Stowarzyszenie Academia Economica (SAE) jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką.

Naszą misją jest budowanie przyjaznego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w północno-zachodnim Mazowszu.

Stowarzyszenie przynależy jako jedna z nielicznych w Polsce do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. ONZ Global Compact to inicjatywa strategicznej polityki firm i organizacji, które zobowiązały się dostosować działalność oraz strategię do zasad  z obszaru praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji. Ponadto jest czwartym w Polsce podmiotem stowarzyszonym w European Alliance for Innovation gdzie liderzy przemysłu, badań i tworzenia polityki organizacyjnej we wspólnym celu zabezpieczają przyszłość konkurencyjności Europy poprzez innowacje

Academia Economica ma na celu stworzenie modelu współpracy, który będzie pozwalał na stabilny rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i organizacji pozarządowych.  Wspiera także rozwój postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród mieszkańców regionu. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 60 aktywnie działających przedsiębiorstw.

Nasze cele osiągamy poprzez specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze oraz projekty badawczo-rozwojowe. Naszym beneficjentom umożliwiamy udział w projektach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Członkami Stowarzyszenia Academia Economica są osoby aktywnie działające na rynku lokalnym i regionalnym, specjaliści i eksperci w swoich obszarach zawodowych.

Nasi członkowie mają możliwość realizacji ambitnych projektów oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Szczegółowa oferta znajduje się na sklep.saeplock.pl

Oferta specjalna

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia ACADEMIA ECONOMICA ( SAE ) oraz organizacji i przedsiębiorstw współpracujących powstał KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SAE (KPS). Celem inicjatywy jest zwiększenie potencjału, konkurencyjności, dostępu do informacji, wiedzy, rynku. Członkiem Klubu może zostać osoba, firma, instytucja, która jest członkiem SAE bez względu na typ członkostwa oraz zakres udziału w życiu społecznym i organizacyjnym stowarzyszenia. Uczestnik klubu może przystąpić do Programu Partnerskiego (PP).