Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie jakim jest Bowling w Płocku i kraju,
Propagowanie Innej formy aktywności ruchowej ,
Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych,
Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
Prowadzenie działalności szkoleniowej,
Sprawowanie opieki wychowawczej i dydaktycznej nad członkami klubu.