Klub swoje cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego i odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

• Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki;
• Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;
• Popularyzowanie higienicznego trybu życia;
• Organizowanie imprez i zawodów sportowych;
• Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia;
• Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.