Misją Polskiej Fundacji Sportu i Kultury jest integracja dla edukacji.

W naszych projektach łączymy kulturę i sport, biznes i edukację.
Z biznesu czerpiemy przykłady, które mogą edukować. Kultura to najlepsza płaszczyzna dla wymiany różnorodnych doświadczeń i wzajemnego czerpania inspiracji.

Polska Fundacja Sportu i Kultury inspiruje osoby z różnorodnych środowisk do zaangażowania się w wiele różnych projektów.

Przez Integrację i Edukację dążymy do wykreowania społecznie odpowiedzialnej postawy SRS.

Wspieramy Firmy, które pragną realizować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (z ang. Corporate Social Responsibility).

Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska i interesu społecznego.