CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ? • propagowanie honorowego krwiodawstwa • pomoc potrzebującym – dożywianie, pomoc rzeczowa • usługi opiekuńcze ( siostry PCK ) • nauka pierwszej pomocy przedmedycznej • promocja zdrowego stylu życia • pomoc w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof • wolontariat młodzieżowy • prowadzenie placówek opiekuńczych • programy edukacyjne i prozdrowotne dla dzieci i młodzieży szkolnej