Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę ( działania nieodpłatne pożytku publicznego i działania odpłatne)