Realizacja zadań statutowych, prenumerata czasopism o cukrzycy, integracja ze środowiskiem, edukacja diabetologiczna, pielgrzymki, szkolenia, inne cele charytatywne i społeczne.