Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Płocku.