Zrzeszamy wszystkich ludzi, których porwała idea organizowania letnich pikników i turniejów siatkarskich na plaży przy 627. kilometrze Wisły. Urocze miejsce, imprezy w miłej atmosferze, dobra muzyka, wspólne grillowanie i nocne seanse filmowe pod chmurką w krótkim czasie przyciągnęły mieszkańców z całego miasta i okolic.

Od niedawna działamy już jako Stowarzyszenie „627 km”. Naszym celem jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, organizowanie pomocy dla potrzebujących i wspieranie wielu innych działań zmierzających do pobudzenia integracji społecznej.