Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową. Misją organizacji jest wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, w tym organizacji pozarządowych oraz promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Swoją misję wspierania organizacji pozarządowych i rozwoju środowiska lokalnego CISI traktuje szeroko i kompleksowo, dlatego też inicjowaliśmy projekty zarówno wśród organizacji pozarządowych, JST, a także przedsiębiorców. pomagaliśmy liderom rozwijać swoje organizacje, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor.