Zakres działań:
– różnorodna pomoc dla dzieci i młodzieży;
– działalność edukacyjną, rekreacyjną, sportową i turystyczną;
– działalność szkoleniowa;
– działalność wydawnicza i publicystyczna;
– wychowywanie do wartości patriotycznych i kulturalnych;
– kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych;
– promocja wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności: edukacyjnej, muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.;
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
– działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.