Stowarzyszenie Innovacja zostało założone w 2013 roku. Jego inicjatorami była grupa przyjaciół, których połączył wspólny cel – być aktywnym i aktywizować otaczające ich społeczności.

Organizacja w swojej działalności inicjuje i wspiera przedsięwzięcia kulturalne,
edukacyjne i sportowe, promuje zdrowy tryb życia oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Członkowie angażują się liczne akcje charytatywne.

Do stowarzyszenia Innovacja może przystąpić każdy bez względu na wiek czy zainteresowania. Jednym z założeń jest łączenie osób starszych i bardziej doświadczonych z tymi, którzy szukają dopiero pomysłu na siebie – wspieranie rozwoju ich talentów i pasji.

Członkowie organizacji tworzą lepszą przestrzeń wokół – dla siebie i dla innych.