Jesteśmy grupą przedsiębiorczych Płocczanek, które działają w środowisku lokalnym na rzecz wsparcia aktywności społecznej, gospodarczej i obywatelskiej, zwłaszcza w środowiskach kobiecych.
Naszą misją jest wsparcie przedsiębiorczości kobiet poprzez działalność edukacyjną, promocyjną, lobbingową, opiniotwórczą. Wspieramy zwłaszcza działania networkingowe i promujące rozwój osobisty na różnych polach, nie tylko zawodowym.
Dążymy do współtworzenia i utrwalania wizerunku Polki, jako kobiety twórczej, zaangażowanej, ambitnej, świadomej i aktywnej w wielu obszarach.