Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi  Oddział Płocki.