Płocki Klub Olimpijczyka jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Główne cele statutowe to: promocja idei olimpijskiej, promocja kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, pomoc dla uzdolnionych młodych sportowców, pomoc dla byłych sportowców, trenerów itp. znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, wspieranie działalności stowarzyszeń sportu osób starszych i niepełnosprawnych, organizacja konkursów, szkoleń z zakresu kf i s oraz upamiętnienie dorobku płockich olimpijczyków. Siedzibą Klubu jest miasto Płock; terenem działania obszar Rzeczypospolitej.