Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w lutym 2002r. Został powołany z inicjatywy środowiska nauczycielskiego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego mamy cały czas ścisłą współpracę. W Domu Broniewskiego prowadzone są lektoraty językowe, spotykają się członkowie sekcji literacko-dyskusyjnej, rękodzielniczej, turystyczno-krajoznawczej i brydżowej.

Patronat nad Uniwersytetem od 2004r sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

5.01.2005r Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku /SUTW/.

Do SUTW mogą należeć emeryci i renciści w wieku 55+.

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność ze składek członkowskich.

Najwyższą władzą SUTW jest Walne Zebranie Członków.

Pracą organizacji kieruje Zarząd Stowarzyszenia. Raz w roku oceny pracy Zarządu dokonuje Komisja Rewizyjna.

SUTW w Płocku prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych i działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób starszych.

W tym celu SUTW prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych. Włącza seniorów do do systemu kształcenia ustawicznego w celu stymulowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Aktywizuje społecznie swoich członków. Upowszechnia profilaktykę gerontologiczną. Stwarza warunki do godnego starzenia się.

Swoim słuchaczom SUTW w Płocku proponuje następujące typy aktywnego działania:

  • wykłady ogólne prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin
  • zajęcia w sekcjach zainteresowań:

– plastyczno-malarskiej

– literacko-dyskusyjnej

– turystyczno-krajoznawczej

– rękodzielniczej

– fotograficznej

  • lektoraty języków obcych o różnym poziomie zaawansowania

– jęz. angielski

-jęz. włoski

-jęz. niemiecki

– jęz. francuski

– jęz. rosyjski

  • zajęcia usprawniające

– gimnastyka usprawniająca

– gimnastyka rehabilitacyjna

– basen

  • warsztaty informatyczne, na których poznają obsługę komputera i Internetu
  • sekcja brydża

Do tradycji należy organizowanie wspólnych spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, „tłustego czwartku”, andrzejek, itp. Kilka razy w roku są organizowane jednodniowe wycieczki krajoznawcze, a w okresie letnim w ramach rekreacji wczasy.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych miasta Płocka – współpraca z Muzeum Mazowieckim, Płocką Galerią Sztuki, Książnicą Płocką, Domem Darmstadt i Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Od 2006r SUTW wydaje raz w roku publikację „Informacje SUTW w Płocku”, w której przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia stowarzyszenia a także twórczość literacką i plastyczną słuchaczy.

Z okazji jubileuszu 5-lecia powstania UTW w Płocku została wydana w 2007r  książka „Pięć lat UTW w Płocku 2002-2007”.

SUTW w Płocku w 2007r było gospodarzem IV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski.

W kwietniu 2008r zostaliśmy zarejestrowali jako organizacja pożytku publicznego.

O nas został opublikowany Luty 8th, 2010.