Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest społecznym ruchem oświatowym zorientowanym na rozwój edukacji dorosłych. Od ponad 60 lat zajmuje się kształceniem ustawicznym młodzieży i dorosłych, na zasadach partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządowymi terytorialnymi i prywatnymi instytucjami oświatowymi oraz podmiotami i organizacjami tworzącymi polski system edukacji. Posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP w Warszawie, a także Certyfikat „GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” przyznawany przez Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii za prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych i młodzieży w swoim regionie.

Obecnie działalność płockiego stowarzyszenia to przede wszystkim działalność szkoleniowa. Angażuje się również w projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także samodzielnie o nie aplikuje.