Misja
Wyegzekwowanie zadośćuczynienia za przymusowość pracy w kopalniach.

Prowadzone działania
– budowa pomników (pomnik na cmentarzu wojskowym w Warszawie)
– wydawnictwa: wspomnienia
– foldery
– konferencje represjonowanych żołnierzy górników
– działania na rzecz regulacji prawnych
– prace okręgów: tablice epitafijne w miejscach represji, fundowanie sztandarów
– sympozja historyczne