fio

 

Szanowni Państwo,
w marcu rusza kolejny konkurs Programu FIO – Mazowsze Lokalnie. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Program wspiera mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności przyznając mikrodotacje do 5 tysięcy zł każda.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, w szczególności zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności oraz będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

W 2015 roku w konkursie wyodrębniono dwie ścieżki aplikacyjne:
– na realizację inicjatyw oddolnych – 70 proc. środków finansowych
– na wsparcie rozwoju „młodych” organizacji pozarządowych – 30 proc. środków finansowych

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie, organizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się:

 10 marca o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1 (aula).

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe  będą mogły uzyskać wszelką pomocy przy tworzeniu projektów i wypełnianiu wniosków w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22